MAREK ZYGMUNT (1975)
  
            Absolwent Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 1995 nieprzerwanie tworzy performance, wideoperformance, instalacje multimedialne, filmy, fotografie i muzykę eksperymentalną, realizując własne postulaty filozoficzne za pomocą technik multimedialnych. Różnorodność form przekazu oscylująca wokół form wizualnych, jak akcentuje, wynika z procesu, w którym kolejne realizacje tworzą ciągłość osobowego rozwoju artysty.
            W najważniejszej swojej realizacji z 2000 roku zatytułowanej ELEMENT I, II, III będącego rodzajem naukowego dowodu zrealizowanego poprzez sztukę, pokazywanej min. na głośniej wystawie Novart w Krakowie udowodnił, że poza budowaniem świata zewnętrznego technika jest w stanie pomóc człowiekowi rozwijać również świadomość. W dalszych pracach będących następstwem Elementu rozwija tą teorię badając, jak jednostka poprzez rozwój świadomości buduje i ulepsza cywilizację. W pracach łączących technologię z filozofią i kulturą realizuje postulaty zmierzające do określenia nowego modelu społeczeństwa zbudowanego z świadomych jednostek.
Na koncie ma ponad 100 realizacji, wystaw i działań autorskich. 

Zawodowo zajmuje się twórczością filmową i telewizyjną pracując jako reżyser, dziennikarz. Prowadzi własną firmę produkującą materiały filmowe.
           
            Równolegle z indywidualnymi projektami od początku współpracuje z innymi artystami. W latach 2000 - 2002 bierze udział w projekcie „Poza postmodernizm” Galerii „Spiż 7” Marka Rogulskiego.
W latach 1998-2000 związany z zespołem Diffusion Ensemble duetu Mazzoll / Knuthem. Wraz z w scenicznych Dyfuzjach realizuje dźwiękowe fascynacje, łącząc je z performance.
W latach 2002 – 2007 zaproszony do współpracy przez Dominika Lejmana przy realizacjach video, zajmuje się ich technologicznymi aspektami. Od 2006 roku tworzy projekcje wideo do scenografii teatralnych i operowych. Od 2010 roku związany z Operą Bałtycką w Gdańsku. Prowadził także zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dotyczące zastosowania multimediów w scenografii i architekturze.
W 2003 roku wraz z Filipem Tomaszewskim (znanym jako Zambari) założył zespół Zet Kwadrat, którego kluczowym osiągnięciem jest projekt „Fabryka Statków”. W kompozycjach elektronicznych i wystąpieniach Live Act, poprzez etnografię industrialną stworzyli własną formułę widowiska multimedialnego.
W 2008 roku założył i prowadzi Fundację Sztuki Współczesnej Element organizującą i wspierającą działania artystów sztuki współczesnej.

Prace artysty znajdują się w zbiorach:
Muzeum Sztuki Łódź
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa
Warmińsko - Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie
Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk

           


  
   > ZOBACZ też notatkę w portalu Culture.pl
  

main page

/p>

main page