"INSTRUMENT DLA RYB"
autor: Marek Zygmunt
czerwiec 2005

Poprzez realizację "Instrument dla ryb" zmierzam do stworzenia instalacji, która umożliwi mi wykonanie kompozycji muzycznej w duecie z rybą. Wejście w interakcję z istotą, z którą do tej pory nie było możliwości komunikacji na płaszczyźnie muzycznej.

Instalacja "Instrument dla ryb" składa się ze śledzącej ruch ryby w akwarium kamery video oraz urządzeń elektronicznych, które transponują zmiany współrzędnych położenia ryby na kompozycję dźwiękową. Pełen zestaw składa się z akwarium, kamery, komputera, wzmacniacza i głośników.

Opis instalacji:

Akwarium z umieszczoną w nim rybą obserwowane jest z zewnątrz przez kamerę video. Sygnał z kamery przekazany jest na komputer i dalej do urządzeń nagłośnieniowych. Podstawę instalacji stanowi specjalny program zamieniający obraz ruchu ryby w kompozycję dźwiękową.
Akwarium jest czyste (bez roślinności i z minimalną ilością urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe. (grzałka, termometr, natleniacz). Ciemne tło akwarium kontrastuje z jasną barwą ryby. W ten sposób staje się ona dla kamery poruszającym się punktem w płaszczyźnie bocznej akwarium. Ruch ryby obserwowany z zewnątrz przez kamerę video przekazany zostaje na komputer. Specjalny program zamienia współrzędne położenia ryby na algorytm dźwiękowy w którym wysokość położenia ryby odpowiada wysokości dźwięku, a szybkość ruchu to częstotliwoś jego pulsowania. W ten sposób otrzymuję składniki kompozycji muzycznej - zmiany tępa i wysokości tonu.

Rozwój techniki daje możliwość rozwoju człowieka na wielu płaszczyznach. W pracy zatytułowanej "Element" (rok 2000) udowodniłem, że człowiek, wykorzystuje postęp do zaspokojenia zarówno potrzeb fizycznych jak i duchowych. Zmierzając w kierunku wykreowania modelu cywilizacji technicznej rządzącej się nowymi prawami możemy eksplorować i czerpać doświadczenia z dotąd nie istniejących relacji. Rozwój techniki daje nam kolejne wynalazki czysto funkcjonalne. Stwarza też urządzenia pozwalające na poszukiwania w zupełnie nowych obszarach. Choćby dialog ze światem zwierząt. Budując "Instrument dla Ryb" stwarzam unikalną możliwość nawiązania kontaktu ze zwierzęciem poprzez dźwięk. Jej samej umożliwiam natomiast korzystanie z instrumentu (ryba pomimo braku słuchu może wyczuwać drgania i reagować na nie), a możliwość opanowania tego narzędzia może stać się środkiem komunikacji ze mną.

Muzyka - to owoc zaspokojenia potrzeby człowieka obcowania z dźwiękami. Kompozycje, to układy dźwięków potęgujące wrażenia słuchowe. Złożone w pewne ciągi harmoniczne, rytmiczne...(i inne) dają poczucie przyjemności.
Zwierzęta także poddane działaniu muzyki odczuwają przyjemność. Zapewne (stwierdzono, że zwierzęta pozytywnie reagują na muzykę klasyczną) mają potencjalną skłonność do regulacji układów dźwiękowych w celu stworzenia kompozycji dla nich najprzyjemniejszych. Stąd wywodzę przypuszczenie, że jeśli ryba rozszyfruje zależność pomiędzy swoim położeniem w akwarium, a zmianą tonów i rytmu, będzie miała szansę nauczyć się grać własną kompozycję.


main page