Knuth / Mazzoll Diffusion Ensemble

Informacje o zespole znajdują się na stronie www.blauhoffer.com.pl. Zamieszczone tu fotografie pochodzą z Dyfuzji Lipsk 1999 / 2000. Koncerty odbyły się w gotyckich wnętrzach Petri-Kirche. Udział wzięli w nich obok założycieli zespołu Mazzolla i Roberta Knutha  

Olga Szwajgier – głos, Adam Kamiński – keybord, moog, akordeon, Andrzej Izdebski – gitara, Michał Gos – perkusja, sprzęty codziennego użytku, perkusjonalia, Wojciech Mazolewski – bas, elektrobas, kontrabas, Marek Zygmunt – instrumenty mistyczne, ruch sceniczny, preparka, oraz zaproszeni muzycy niemieccy.  

Diffusion Ensemble to konfiguracja muzyków kompletowana do potrzeb symultanicznych improwizacji artystów różnych dziedzin sztuki na scenie. Muzycy wykonując kompozycje Mazzolla są nie tylko odtwórcami partytury, ale biorą czynny udział w tworzeniu muzycznego misterium, traktując improwizację jako środek świadomego kierowania przypadkiem, a błąd jako integralną część kompozycji. Wydobywając nie tylko esencję utworu, ale i jego zaprzeczenie, podczas jednego i tego samego wykonania tworząc niezwykle barwną biografię dźwięków. Kreujący dookoła tej szaleńczej kawalkady tonów przestrzeń Robert Knuth, działa na odbiorcę (choć jednocześnie uczestnika ) wielorakim spektrum plastyczno – sytuacyjnym. Angażując performerów, artystów teatru, wykorzystując stworzone przez siebie, jak i wypożyczone rzeźby i instalacje dociera do jądra procesu twórczego rozczepiając jego atomy, by ponownie złożyć je w płaszczyźnie przeczuć, instynktów i mistycznego sacrum.

Zespół wydał w czerwcu 1999 płytę pt: „Azure Excess”.