Z^2 [Zet Kwadrat]

Posłuchaj muzyki nagranej przez Z^2

z^2_analogowe_towarzystwo
z^2_angielski_prom
z^2_azja_mniejsza
z^2_chinski_konik
z^2_marsz_zurawi
z^2_oskar_przyprowadzil_seweryna
z^2_swobodny_wieczor
z^2_widze_schody


Najnowsza kompozycja zsepołu to remiks av.

 

   
   
Projekt Z^2 (zet kwadrat) działa od jesieni 2003 roku. Jego twórcami jest gdyński duet – Krzysztof Tomaszewski (Zambari) i Marek Zygmunt.

Są to artyści multimedialni działający na granicy sztuk wizualnych i muzycznych. Poza tworzeniem dźwięków parają się również, w działaniach indywidualnych lub wspólnie, tworzeniem filmów, performance, wizualizacjami etc. Projekt Z^2 powstał właśnie dla potrzeb performance i wystaw Marka Zygmunta, by wkrótce obrać własny autonomiczny kurs. Wykonując improwizowane elektroniczne kompozycje występują na scenach klubowych i w ośrodkach sztuki.
Dotychczasowe dokonania Z^2 oscylują wokół tworzenia przestrzeni muzycznych z sampli, generowanych manualnie sterowanymi urządzeniami odtwarzającymi zapis audio, czyli odtwarzacze CD, gramofony, magnetofony, radio etc. oraz użyciem urządzeń samplujących w postaci samplerów czy komputera. 
Na początku używali głównie próbek brzmień przygotowywanych z gotowych nagrań, cytując poszczególne dźwięki oraz frazy utworów. Przeplatali je brzmieniami tworzonymi z nagrań środowiska (nie zawsze naturalnego), nadając w ten sposób każdemu wykonaniu indywidualny charakter. Sferę dźwięków harmonicznych i rytmicznych wzbogacali zapraszając do gry gitarzystów czy perkusistów, prawie każdy koncert przeplatając brzmieniami instrumentalnymi. Obecnie co raz częściej wykorzystują nagrane i przetworzone przez siebie dźwięki zestawiając je w tematycznych konfiguracjach, tworząc w ten sposób spójne przestrzennie kompozycje.
Improwizowana muzyka Zet Kwadrat przechodzi od cywilizacyjnego chaosu z przydźwiękami i szumami do alikwotycznych śpiewów dalekiego wschodu. Zestawienia znanych i bardziej enigmatycznych odgłosów cywilizacji w zupełnie nowych konfiguracjach nawiązują do korzeni muzyki ambient. Inicjowana przez nich podczas gry dyskusja dźwiękowa czy wręcz subtelna licytacja owocuje intrygującą przestrzenią opowiadającą historie lub łagodnie wprowadzającą w określone rejony harmonii brzmień. Podczas gry niepostrzeżenie wciągają widzów w obcowanie z dźwiękiem silnie działając na wyobraźnię. 
To co tworzą, z tradycyjnym rozumieniem muzyki łączy rytmiczność, melodyczność, ale i to ulega często przewartościowaniu na korzyść eksperymentu. Ich poszukiwania zaprzeczają tradycyjnemu rozumieniu instrumentalizmu i wirtuozerii jako jedynej drodze osiągnięcia przyjemności obcowania z muzyką. 
Jak o projekcie Z^2 mówią sami autorzy: "Kreowane dźwiękiem przestrzenie wykorzystują do eksperymentów i samo rozwoju". Najkrócej jednak można określić ich koncerty jako elektroniczny eksperyment. Jednak bez doświadczenia na żywo ewoluujących subtelnie z każdym wykonaniem przestrzeni dźwiękowych, trudno zrozumieć istotę poszukiwań twórczych duetu Z^2.

Preparacje elektroniczne wzbogacają podczas wykonań tworzonymi przez siebie wizualizacjami, czyli przeplatanymi na żywo obrazami video. Przygotowują je samodzielnie, wykonanie powierzając często zaproszonym VJ-om. 
   
  


Zambari / Zygmunt
foto: Anna Przybyszewska


Z^2 plus
foto: Kasia Hejber


Z^2 plus na koncecie w Mózgu
foto: Jacek Majewski


Z^2 plus na koncecie w Mózgu
foto: Jacek Majewski


Z^2 na koncecie w Nova
foto: Dominik Lejman

main page