To jest miejsce w którym rozpoczyna się proces. Forma, akt, twór. Tu jest jego początek.

List akt emocjonalnie aktywny wywołuje efekt, skutek, to forma zwrotnej energii. Bezpośredniość. Przewidywalność następstwa.

Listy bez adresu nadawcy, podpisu, adresowane do losowo wybranej osoby, staną się formą o nieznanym rozwoju i zakończeniu.

Sztuka końca nieskończenie wiele początków, rozwinięć, końców, związanych jedną nicią ciągłości.

 

 

Przebieg akcji

1.Pobieranie papieru.
2.Wypisywanie treści inspirowanej chwilą, otoczeniem, emocjami, kontaktem z publicznością.
3.Umieszczenie tekstu w kopercie, zaklejenie koperty i naklejenie znaczka pocztowego.
4.Wybranie przypadkowego adresata z książki telefonicznej i wypisanie jego danych na kopercie.
5.Umieszczenie listu w segregatorze do wysłania.

Jeśli chcesz włączyć się do akcji:

1. Pobierz papier

2.Napisz tekst inspirowany chwilą, otoczeniem, emocjami...

3.List przekaż do zaadresowania i wysłania osobie wypisującej.

Wszystkie listy zostały zaadresowane do losowo wybranych osób z książki telefonicznej. Autor akcji  listy wrzucił do skrzynki pocztowej na ul. Długiej w Gdańsku dnia 7.06.1999 o godzinie 12.00.

main page