"Piramida" Realizacja multimedialna.
performance / vizualizacje / muzyka

film w formacie *.wmv [10,5 MB] film w formacie *.mpg [20,7 MB]

 

Dokumentacja fotograficzna pochodzi z wystaw:
 "ENERGA" GALERIA SPIŻ 7, GDAŃSK 24.10.2003.
"PIRAMIDA" Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Słupsk 16.03.2005
"PIRAMIDA" Galeria Manhattan Łódź 22.04.2005

Piramida:
Nieznane są mechanizmy określające właściwości energetyczne piramidy. Potwierdzono jedynie doświadczalnie, że w obiektach o tym kształcie zachodzą określone procesy fizyczne. Analizując je usystematyzowano pewną grupę zjawisk, które tłumaczy się oddziaływaniem energetycznym.
Piramida działa jak soczewka skupiająca energię z zewnątrz. Co to jest za energia i skąd pochodzi można jedynie przypuszczać. Nie zbudowano dotąd urządzeń pomiarowych, które określiłyby fizyczne właściwości tej energii. Opisy doświadczeń osób wykorzystujących piramidy do pracy nad sobą mówią o oczyszczeniu umysłu i naładowaniu organizmu przepływającą energią.

....
Moje szkice piramidy

W performance:
Zamierzam zastosować się do zaleceń osób, które mają już pewne doświadczenia z piramidami. Ważne są proporcje, usytuowanie obiektu względem stron świata oraz odpowiednie zajęcie pozycji w środku.
Wejście będzie usytuowane na południowej ścianie. Energia piramidy osiąga największe skupienie na 1/3 wysokości. Siedząc w piramidzie będę skierowany twarzą na zachód.
Piramidę którą zamierzam postawić proporcjami odpowiadać będzie wielkiej piramidzie. (Cheopsa) Takie właśnie piramidy zaleca się używać do działań z energią.
Wymiary:
podstawa 200 cm
wysokość ściany 162cm
krawędź ściany 190 cm
wysokość 127 cm
Szkielet zostanie zbudowany z napiętej linki. Ściany pokryte czarną folią.

buduję konstrukcję piramidy

Ściany pokrywam czarną folią.

 

Obrazy podświadomości
W moich działaniach akcentuję ciągłość procesu twórczego. Kolejne realizacje są następstwem doświadczeń zdobytych / wypracowanych w poprzednich. Swoje działania artystyczne nazywam Sztuką Laboratoryjną. Galerie, lub inne przestrzenie gdzie realizuję przedsięwzięcia stają się dla mnie miejscem wypracowywania nowych idei, potwierdzania tez, wypracowywania nowych wartości, doświadczania.
Jako artysta i człowiek poszukujący odpowiedzi na nurtujące mnie pytania stworzyłem kilka prac, opisałem kilka doświadczeń, zadałem wiele nowych pytań. Moje życie zdeterminowane poszukiwaniem punktu krańcowego rozwoju cywilizacji nabrało zdecydowanego ukierunkowania.
Wciąż jednak pozostaję pod silnym wpływem doświadczeń z dzieciństwa. Na moim życiu osobistym niezatarte piętno odciskają traumatyczne przeżycia z młodości. Płacę za nie wysoką cenę i dlatego potrzebuję oczyszczenia.
W ostatnim moim wystąpieniu "Mandali" przystępując do realizacji zakładałem przede wszystkim kulturowe znaczenie tej formy, choć dla mnie osobiście ważniejsza była praca z energią. Tym razem sięgam za pośrednictwem piramidy do swojej podświadomości. Mam zamiar naruszyć osobiste przeżycia zapisane w mojej pamięci. Piramida ma stać się katalizatorem, który pomoże mi oczyścić umysł. Ukryty wewnątrz konstrukcji nie będę medytował, ale za pośrednictwem energii wyciągał wszystko ze swojej pamięci o czym mogę sobie przypomnieć.

... ... ... .
Obrazy które rysowałem w piramidzie.

 

Wideoperformance
Obrazy z piramidy rejestrowane prze kamerę będą wyprowadzane na zewnątrz do urządzeń przetwarzających obraz. Sterowanie nimi oddaję artyście, który na swój sposób odczyta i przedstawi na ekranie moją historię. Do obrazów z piramidy dołoży zapisane na video miejsca mojego dzieciństwa, zdjęcia z rodzinnego archiwum oraz własne kompozycje. Pamięć o minionym czasie jest subiektywnym zapisem doznań. Nie istnieją dwie takie same historie. Dlatego też nie będziemy próbowali wygenerować jakiejś konkretnej plastycznej wizji mojej podświadomości.
Relację Ja - Obrazy - Publiczność zamierzam wykorzystać jako narzędzie energetyczne do wydobycia i wykorzystania podświadomości widzów. Stawiając piramidę liczę na uruchomienie potencjału drzemiącego w tych, którzy znajdą się w galerii.
Od widzów oczekuję empatii. Świadomej, lub podświadomej. Pragnę, by piramida stała się soczewką skupiającą wszystkie zapisy pamięci osób, które zdecydują się oglądać mój performance.

Zdjęcia mojego dzieciństwa artysta przeplata obrazami z kamery pokazującej mnie wewnątrz piramidy.

  
Zambari miksuje obraz mnie w piramidzie z obrazami mojego dzieciństwa.

Oczyszczenie
Po zakończeniu akcji spodziewam się wewnętrznego oczyszczenia. Siebie samego, publiczności, wszystkiego wokół.
To moment na który czekam, dążąc do niego i pragnąc go całym moim ja. Kim wtedy będę po i co będę chciał przekazać?
Po wyjściu z piramidy wraz z Zambarim zagram koncert. Obrazy, które będą się pojawiały wtedy, będą już czystą kreacją. Bardzo liczę na ten subtelną wieź, którą, mam nadzieję, uda mi się nawiązać z otoczeniem.

Obrazki z koncertu.
     

Marek Zygmunt 24.10.2003 / 08.04.2004

 

Artystą któremu powierzyłem kreowanie obrazów - vizualizacji oraz zagrałem wspólny koncert jest Krzysztof Tomaszewski - Zambari. Od tej realizacji nasz duet przyjął nazwę Z^2 /zet kwadrat/.
Prezentowane zdjęcia to  fotografie i kadry video, autorstwa Krzysztofa Tomaszewskiego, Krzysztofa Wasilewskiego, archiwum Galerii Manhattan i BGSW Słupsk.

main page