reżyserowanie - akcja - doświadczenie -video- przesunięcie w czasie

Nie jestem fizykiem ani kapłanem,

ale przez działanie,

wierzę - jestem w stanie odpowiedzieć

na kilka pytań

w tym dniu - chwili

spróbuję walcząc z (anty)materią

zastąpić [S]TWÓRCĘ

>[ zobacz tekst ideowy ]<

 Podstawą do rozważań nad działaniami „S K” jest nieustanna zmienność wszechrzeczy, definiowana na poziomie materii elementarnej – energetycznej. Określenie miejsca człowieka w mechanizmie powstawania i umierania, czyli energetycznej podstawy funkcjonowania bytów. Stąd tytuł sztuka „KOŃCA” jako opis etapu przejścia, przenikania. Rozważenie tegoż nie jako bariery, a raczej ciągłego procesu. Użyte w tytule pojęcie „SZTUKA” określa metodę, a zarazem wartościuje model podejmowanych działań.

Część pierwsza (inicjująca) przedsięwzięcia "Sztuka Końca" odbyła się 17 kwietnia 1999 w Gdańskiej Galerii Spiż 7. Przeprowadzone działania - doświadczenia dały początek nowej formie, której prezentacja odbędzie się w innym czasie i innym miejscu.

W realizacji "Sztuka Końca I" udział wzięli:
Piotr Szulc - kreator
Wojciech Mazolewski - destruktor
Piotr Radzio - miejsce wyboru

 

Druga część Sztuki Końca została zrealizowana w Galerii "DA" w Gdańsku. Wernisaż miał miejsce 07.08.2003. Wkrótce zdjęcia i opisy.

main page