Pierwsza  realizacja pt. "Element" to obserwacja. Analiza stanu faktycznego, dotyczącego metod rozwoju świadomości poprzez medytację. Buddyzm stwierdza możliwość osiągnięcia pełnej doskonałości, czyli stanu Buddy, w procesie poznania i doskonalenia duchowego aspektu ego. Związane jest to z uwolnieniem się od fizycznej postaci karmy i w rezultacie rozpłynięciem się w kosmosie. Powiedzieć można, iż "Element" komentuje kompromis między fizycznością, a duchem na drodze rozwoju ego.

M.Z.

... „Element I” odwołuje się do technik medytacyjnych. Przedstawia autora siedzącego na dnie basenu w pozycji kontemplacyjnej. (...)projekcji  towarzyszy podwodny pogłos  oraz subtelne dźwięki kojarzące się właśnie z obrzędem medytacyjnym. Moment „przejścia” przerywany jest co jakiś czas wynurzeniami siedzącego w celu zaczerpnięcia powietrza. Swą pracą Zygmunt przypomina o potrzebach ciała – potrzeba wynurzenia się jest tu organicznie wymuszona. Nie możliwe jest osiągnięcie równowagi bez kompromisu pomiędzy poziomami fizycznym i duchowym.

Sebastian Wisłocki Gazeta Wyborcza 26 kwietnia 2000

main page