"Element II" jest postulatem w którym stwierdzam:
Jeśli na moment pokonać możemy fizyczność i w ten sposób udoskonalić siebie, to dzięki technice możemy również zrobić krok w rozwoju swego ducha, czyli "wejść na wyższe stany świadomości". Technika (cywilizacja), pozwala na wypracowanie metod i systemów rozwoju człowieka. Każdy jej składnik ingeruje w człowieka, dając mu nowe możliwości rozwoju i kontroli nad przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną. Nie istnieje już podział na trzy motory cywilizacji. Nauka, filozofia i religia zrównały się w wartościowaniu odpowiadając jednoimiennym echem na potrzeby transcendentalnej natury duszy.
Dowodem na to są współczesne badania naukowe stwierdzające, iż istnieć musi cząsteczkowa granica rozwoju cywilizacji.

M.Z. 

„Element II” kontynuuje i rozwija metodę poznawczą z pierwszej wystawy cyklu „Poza Postmodernizm” (...)W drugiej pracy autor wykorzystuje technologiczne, a więc „umysłowe” udoskonalenie, które pozwala mu realizować własne doświadczenie bez konieczności jego przerwania dla zaczerpnięcia oddechu (...). 

Marek Rogulski Poczta Życia na fali 28 czerwca 2000

main page